Termenii, conditiile si politica de confidentialitate

 

BTDConstruct & Ambient S.R.L. este o companie românească de construcții și amenajări interioare creată în anul 2013, cu sediul în Bucureşti, str. Mareșal Averescu nr. 15 B/C, etaj 4, sector 1, având codul unic de înregistrare RO31055944 și număr de ordine la Registrul Comerțului J40/9/2013, în prezent unul dintre cei mai mari antreprenori generali din România.

 BTDConstruct & Ambient S.R.L. este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate.

BTDConstruct & Ambient S.R.L., dorind să aplice cele mai înalte standarde în activitatea desfășurată, vă asigură protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) și în conformitate cu legislația internă de aplicare a acestui Regulament General privind Protecția Datelor (în continuare „GDPR”).

Pentru desfășurarea activității sale, BTDConstruct & Ambient S.R.L. folosește date cu caracter personal ale salariaților, beneficiarilor și ale potențialilor beneficiari ai lucrărilor noastre de construcții, ale subantreprenorilor, ale furnizorilor de materiale, echipamente și utilaje și ale oricăror altor contractanți și ale angajaților și colaboratorilor acestora, precum și datele personale ale oricăror vizitatori ai website-ului nostru (https://btdconstruct.ro/) și ai paginilor noastre de socializare (i.e. Twiter, Facebook, Instagram etc).

Aceste date cu caracter personal, colectate fie în cadrul negocierilor și pe parcursul implementării raporturilor contractuale cu beneficiarii lucrărilor noastre de construcții și cu ceilalți colaboratori ai noștri (e.g. subantreprenori, furnizori de materiale și echipamente etc), fie prin intermediul website-ului nostru și ale paginilor noastre de socializare, sau prin e-mail și/sau prin metode off-line, sunt prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, incluzând, fără a se limita la normele europene și românești de GDPR.

Această Politică de Confidențialitate stabilește bazele prelucrării datelor cu caracter personal de către compania noastră de construcții și explică ce fel de informații care pot fi calificate ca date cu caracter personal sunt colectate, modul în care aceste date cu caracter personal sunt colectate, folosite, precum și cum puteți gestiona și controla utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prin urmare, avem rugămintea să o citiți cu mare atenție.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect.

 

 1. Datele cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și stocăm
  • Datele cu caracter personal pe care beneficiarii, subantreprenorii și alți contractanți ni le oferă pe parcursul negocierilor pentru semnarea unui contract și pe măsura derulării colaborării avute
 • Cu privire la beneficiari, subantreprenori și colaboratori ai noștri (e.g furnizori de materiale și echipamente, consultanți externi etc) persoane fizice, colectăm:

Numele și prenumele, data nașterii, CNP, domiciliul și alte date incluse în cartea de identitate și pașaport

Datele bancare

Datele de contact, respectiv adresa de e-mail şi numărul de telefon

Semnătura

 • Cu privire la beneficiari și colaboratori ai noștri (e.g subantreprenori, furnizori de materiale și echipamente, consultanți externi etc) persoane juridice, colectăm datele reprezentanților și angajaților acestora, respectiv:

Numele și prenumele, data nașterii, CNP, domiciliul/reședința și alte date incluse în cartea de identitate și pașaport

Datele de contact, respectiv adresa de e-mail şi numărul de telefon

Date privind locul de muncă și angajatorul

Date privind calificarea si experienta profesională

Date privind diverse aptitudini si competente

Date privind sănătatea

Semnătura

 • Datele care se regăsesc în CV-urile transmise pe site-ul nostru sau pe orice altă cale

Numele și prenumele, data nașterii, CNP, domiciliul/reședința

Starea civilă

Adresa de e-mail și numărul de telefon

Imaginea

Date privind sănătatea

Date privind calificarea si experienta profesională

Date privind diverse aptitudini si competente

Date privind implicarea în activități extraprofesionale

Orice alte date introduse de dumneavoastră în CV-urile transmise prin intermediul website-ului nostru sau pe e-mail sau depuse direct la sediul nostru sau transmise în orice alt mod.

 • Datele personale ale salariaților noștri și ale altor colaboratori persoane fizice

Numele și prenumele, data nașterii, CNP, domiciliul/reședința

Starea civilă

Adresa de e-mail și numărul de telefon

Seria și numărul cărții de identitate, data emiterii și orice alte date de identificare din cartea de identitate

Profesia/meseria/ocupația

Informații despre educația și experiența profesională

Informațiile care se regasesc în CV, transmise în vederea încheierii unui contract individual de muncă

Salariul/alte tipuri de remunerație, după caz, și existența unor beneficii extra-salariale

Informații despre certificările deținute și orice date care se regăsesc în diplomele, certificatele și adeverințele depuse în dosarul de personal

Orice date furnizate cu ocazia semnării contractului individual de muncă, a contractului de prestări servicii, de consultanță, de practică etc, a participarii la interviul pentru angajare și a executării contractului încheiat.

Daca aveti calitatea de salariat sau de colaborator al BTDConstruct & Ambient S.R.L., gasiti mai multe informatii despre prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaților și ale altor colaboratori persoane fizice în cuprinsul Politicii interne de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariaților și colaboratorilor BTDConstruct & Ambient S.R.L. („Politica de prelucrare”), accesibilă tuturor salariaților și colaboratorilor noștri la sediul societății.

 

 • Imagini și înregistrări video colectate prin sistemele de supraveghere video de la sedii, punctele de lucru și de pe șantiere

Aceste imagini și înregistrări video se înregistrează prin intermediul echipamentelor de supraveghere video instalate la punctele de lucru și pe șantiere, cu deplina respectare a legislației în vigoare.

 

 • Informații pe care le colectăm în mod automat
 • Informații privind utilizarea: colectăm informații despre acțiunile dumneavoastră pe website-ul companiei noastre, cum ar fi tipul de conținut pe care îl vizualizați sau frecvența și durata vizitei;
 • Informații despre locație: colectăm diferite tipuri de informații despre locația dumneavoastră generală (de exemplu, adresa IP) sau informații mai specifice, dacă funcția de localizare din meniul de setări al dispozitivului dumneavoastră mobil este activată;
 • Informații despre dispozitiv: colectăm informații despre computerul, telefonul sau orice alt dispozitiv pe care îl utilizați, cum ar fi informații despre hardware și firmware, identificatorii unici de dispozitiv, informații stocate local pe dispozitivul dumneavoastră din spațiul de stocare web al browser-ului, informații despre paginile și datele cache-urilor de aplicații și despre conexiunea pe care o utilizați (de exemplu tipul de browser).

 

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal mentionate la art. 1.1. de mai sus în vederea negocierii, semnării și implementării relației contractuale cu BTDConstruct & Ambient S.R.L., pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru realizarea intereselor legitime ale BTDConstruct & Ambient S.R.L.

Datele cu caracter personal menționate la art. 1.2 și art 1.3 de mai sus sunt colectate în vederea negocierii, semnării și implementării unui contract individual de muncă sau a unui contract de colaboare/prestări servicii și pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor legale impuse companiei noastre în legătură cu acestea.

Datele cu caracter personal menționate la art. 1.4 de mai sus sunt colectate în temeiul obligațiilor legale de a asigura paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și pentru realizarea intereselor legitime ale BTDConstruct & Ambient S.R.L.

Datele cu caracter personal mentionate la art. 1.5 de mai sus sunt colectate în scopul îmbunătățirii experienței vizitatorilor site-ului nostru.

 

 1. Cookie-uri și alte și alte tehnologii similare

Website-ul BTDConstruct & Ambient S.R.L.folosește module cookie. Acest mecanism este folosit în scopul îmbunătățirii funcționalităților website-ului și pentru a vă asigura o experiență cât mai plăcută când vizitați website-ul nostru. Un modul cookie este o mică informație trimisă către browser-ul dumneavoastră de la un server web și stocată pe dispozitivul dumneavoastră.

Cookie-urile folosite de website-ul nostru nu conțin date cu caracter personal și nici nu identifică personal vizitatorii. Cu toate acestea, puteți opta pentru dezactivarea acestora din programul de navigare Internet (browser) pe care îl utilizați, însă această dezactivare a cookie-urilor va reduce din funcționalitatea website-ului.

 • Ce module cookie folosim și de ce

Folosim numai cookie-uri permanente (nu și de sesiune), acestea expirând după o perioadă rezonabilă de timp sau când ați optat să le ștergeți manual.

Toate cookie-urile pe care le folosim provin de la terțe-părți: Google Analytics (Ga, Git si Gat), Polylang (Pll_language) și cookie-uri plasate de site-urile de socializare – Facebook, Twiter, Instagram etc.

Având în vedere că aceste cookie-uri nu sunt dezvoltate de noi, vă invităm să citiți politicile referitoare la cookie-uri publicate de Google Analytic, Polylang și de către site-urile de socializare (e.g. Facebook, Instagram, Twiter etc).

Google Analytics analizează comportamentul Clickstream – acesta include, de exemplu, paginile pe care le vizualizați și linkurile pe care le accesaţi. Aceste instrumente vă ajută să faceți vizita dumneavoastră pe website-ul nostru mai ușoară, mai eficientă și mai valoroasă, oferindu-vă o experiență personalizată.

 

 • Tehnologii în relație cu modulele cookie

La fel ca multe alte site-uri, compania noastră utilizează anumite tehnologii pentru colectarea automată a datelor.

Serverul web colectează informații generale pe care browserul dumneavoastră le trimite pe website-ul nostru, cum ar fi tipul de browser și adresa site-ului pe care l-ați vizitat înainte de a accesa site-ul nostru.

De asemenea, sunt colectate informații despre:

 • Adresa dumneavoastră de protocol Internet (IP) – Acesta este un număr atribuit automat computerului sau dispozitivului de fiecare dată cand vă conectați la Internet. Este o adresă unică atribuită de furnizorul dumneavoastră de servicii Internet pe o rețea TCP/IP. Adresa IP permite serverelor web să localizeze și să identifice dispozitivul dumneavoastră.
 • Versiunea de browser.
 • Tipul dispozitivului.

De asemenea, pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră prin intermediul website-ului companiei noastre, utilizăm Google Analytics, un serviciu care colectează datele și alocă fiecărui utilizator un cookie id.

 

 1. Utilizarea informațiilor

Prelucrăm informațiile colectate, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 • pentru derularea relațiilor de afaceri;
 • pentru incheierea si executarea contractelor încheiate cu dumneavoastră;
 • pentru realizarea de statistici;
 • pentru administrarea și mentenanța website-ului companiei noastre, scop în care utilizăm cookie-uri si alte tehnologii, așa cum este detaliat la art. 3 de mai sus;
 • pentru îmbunătățirea experientei vizitatorilor pe website-ul nostru;
 • pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;
 • pentru a vă oferi în format electronic informații comerciale relevante;
 • pentru a asigura respectarea acestei Politici de Confidențialitate, precum și a conformității cu legile și reglementările aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței website-ului nostru precum și a legislației muncii, securității sociale, pazei și protecției și a oricăror altor acte normative aplicabile.

 

 1. Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal

Folosim și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile menționate mai sus și limitate în timp la trei ani de la încetarea perioadei contractuale sau la intervalul de timp solicitat pentru fiecare scop specific, în conformitate cu legislaƫia aplicabilă.

În ceea ce privește imaginea sau inregistrarea dumneavoastră stocată prin intermediul echipamentelor de supraveghere video, perioada de stocare este de 30 de zile pentru fiecare înregistrare în parte.

Dupa finalizarea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau vor fi anonimizate, în măsura în care va fi necesară utilizarea acestora în scopuri de cercetare științifică sau statistică.

Angajații, furnizorii, beneficiarii și alți contractanți ai BTDConstruct & Ambient S.R.L. au acces la anumite date cu caracter personal pe care le colectăm, dar utilizarea acestor date se limitează la îndeplinirea sarcinilor acestora, în conformitate cu scopul prelucrării.

Angajații noștri, furnizorii, alți contractanti și beneficiarii care au acces la datele cu caracter personal ale dumneavoastră au impuse obligații de a păstra confidențiaitatea acestor date și de a le proteja conform normelor aplicabile.

Acestor persoane nu li se permite să folosească datele personale în alte scopuri decât pentru îndeplinirea sarcinilor acestora cu respectarea legislaţiei în vigoare, protejarea drepturilor dumneavoastră, ale altor persoane vizate, ale companiei noastre şi ale beneficiarilor lucrărilor noastre de construcţii, precum şi pentru a vă permite să accesați și să beneficiaƫi de serviciile oferite de BTDConstruct & Ambient S.R.L., precum și să utilizați website-ul BTDConstruct & Ambient S.R.L.

 

 1. Distribuirea și dezvăluirea

BTDConstruct & Ambient S.R.L. transferă către alte entităti anumite date cu caracter personal, în exercitarea activității sale și cu protejarea drepturilor dumneavoastră. Datele personale ce pot fi transferate sunt : numele și prenumele, adresa de e-mail, imaginea/inregistrarea video, functia/ocupatia și numărul de telefon.

Dorim să vă asigurăm că transferul datelor cu caracter personal către statele din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European (dacă va fi cazul) se efectuează în baza unor garanții adecvate cu privire la securitatea datelor cu caracter personal.

De asemenea, transferul datelor dumneavoastră personale se va efectua pentru aducerea la îndeplinire a contractului încheiat cu dumneavoastră.

În cazul datelor personale prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea viitoare, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului dumneavoastră va produce efecte doar pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu va afecta legalitatea prelucrării deja efectuate.

Pentru a respecta legile aplicabile, reglementările și solicitările legale, compania noastră își rezervă dreptul de a utiliza, stoca, distribui sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar. Aceasta include, dar nu se limitează la abordarea problemelor de securitate, a problemelor tehnice, a fraudei, a protecției drepturilor BTDConstruct & Ambient S.R.L., ale dumneavoastră și ale altor persoane vizate. În această privință, niciuna dintre prevederile Politicii de Confidențialitate nu reprezintă o renunțare la drepturile BTDConstruct & Ambient S.R.L. sau o limitare a apărării noastre sau a accesului la procedurile judiciare necesare.

 

 1. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, BTDConstruct & Ambient S.R.L. se angajează să respecte drepturile persoanei vizate.

Aveți dreptul de a fi informat cu privire prelucrarea datelor dumenavoastră cu caracter personal, de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a rectifica și de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul la portabilitatea datelor și de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

În plus, aveți dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate și dreptul de a formula o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date de contact le puteți regăsi în paragraful 10 de mai jos.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați în scris la datele de contact menționate în paragraful 10 de mai jos.

 

 1. Securitate

Compania noastră ia toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite.

Chiar dacă noi punem în aplicare și actualizăm continuu măsurile de securitate administrative, tehnice si fizice pentru a vă asigura protecția datelor cu caracter personal, nu putem garanta oricând securitatea transmiterii sau stocării datelor dumneavoastră în mediul Internet.

 

 1. Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor această Politică de Confidențialitate. În cazul în care modificăm Politica de Confidențialitate, vă vom aduce la cunoștință Politica de Confidențialitate revizuită prin publicarea acesteia pe website și prin semnalarea versiunii actualizate modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Politicii de Confidențialitate. După data la care Politica de Confidențialitate actualizată intră în vigoare, accesarea website-ului nostru va reprezenta luarea la cunoștință de către dumneavoastră a respectivei Politici de Confidențialitate actualizate.

Prezenta versiune a Politicii de Confidențialitate a fost redactată în limba engleză și în limba română și în caz de neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

 

 1. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa noastră din București, sector 1, Bd. Maresal Averescu, nr. 15 B/C, etaj 4, sau la adresa de e-mail dpo@btdconstruct.local.

Responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Politica noastra este de a soluționa orice incidente intervenite privind protecția datelor personale cu prioritate și în mod amiabil.

În cazul în care drepturile dvs. prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal sunt însă încalcate de compania noastră și incidentul respectiv nu este soluționat amiabil în termen de 30 de zile de la data sesizării, puteţi depune o plângere în acest sens la Autoritatea de Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211 și/sau +40.318.059.212, email: anspdcp@dataprotection.ro și/sau dpo@dataprotection.ro.

Vă acordăm tot sprijinul pentru asigurarea protecției datelor dvs. personale și respectarea drepturilor dvs. conferite de GDPR și vă asigurăm de disponibilitatea noastră pentru a vă răspunde la orice întrebări și pentru a da curs propunerilor dvs. în scopul oricăror îmbunătățiri în domeniul protecției datelor cu caracter personal.