La BTDConstruct & Ambient echipa este motorul din spatele oricărui proiect. Avem permanent în minte destinația finală a fiecărei construcții și ne ghidăm după un principiu simplu: construim pentru oameni. Toți colegii noștri au parte de tot respectul și de beneficiile potrivite rolurilor lor de super-profesioniști.

APLICĂ ÎN CONTINUARE!

Click or drag a file to this area to upload.
*Atenție! Puteți încărca doar fișiere PDF, DOC, DOCX, JPG cu dimensiunea maximă de 5 MB.

Descrierea rolului:

Partea a echipei de executie a proiectului, este responsabil pentru intocmirea la timp si in mod eficient si corect a listelor de cantitati si fisele materialelor necesare pentru executarea, conform planului constructiei, a proiectului de constructie. Asigura pregătirea derulării proiectului alocat, impreuna cu echipa de proiect. Asigura revizuirea permanenta si a listelor de cantitati si fiselor de materiale in functie de modificarile agreate si aprobate in proiect.

Responsabilități:

 • Analizează, din perspectiva materialelor si a cantitatilor necesare, proiectul alocat.
 • Realizează antemăsurătorile lucrărilor si cantitatilor de materiale ce fac parte din scopul lucrărilor.
 • Pregateste si urmareste fisele limita aprobate.
 • Întocmește lunar atașamentele in baza măsurătorilor efectuate împreuna cu șeful de șantier si verifica săptămânal in șantier stadiile executate fizic.
 • Realizează comparativul lucrărilor măsurate cu cele cuprinse in jurnalul de șantier, necesarele de materiale si rapoartele de lucru.
 • Analizează actualizările de proiect (revizii ale planurilor sau dispoziții de șantier) venite din partea proiectantului sau beneficiarului si transmite către Project Manager si Managerul de departament in forma centralizata modificările survenite.
 • Verifica rapoartele de lucru întocmite de șeful de șantier in baza antemăsurătorilor efectuate, confruntând fisa limita aprobată.
 • Asigura la nivel de punct de lucru evidenta documentelor si a rapoartelor de lucru (măsurători, fise limita, atașamente, etc);
 • Sesizează si analizează diferențele care apar intre fisele limita si măsurători.
 • Analizează si asigura concordanta dintre prevederile devizelor-oferta si actualizarea documentației (suplimentarea sau diminuarea cantităților de materiale necesare lucrarilor pe baza dispozițiilor scrise ale Beneficiarului sau proiectantului).
 • Respecta documentele de sistem calitate aplicabile.
 • Răspunde de veridicitatea actelor si datelor din documentele pe care le emite si le semnează.
 • Răspunde administrativ si disciplinar atât pentru lucrările întocmite, cat si pentru termenele de predare ale acestora.
 • Are obligația de a urmări permanent actele normative in vigoare si de a le aplica întocmai.

Cerințele postului:

 • Studii tehnice de specialitate – construcții
 • Experiență în domeniul construcțiilor de minimum 1 an – de preferat;
 • Cunoștințe despre tehnologii de execuție;
 • Cunoștințe solide de utilizare MS Office, Outlook.
 • Abilități organizatorice si capacitatea de planificare;
 • Abilități interpersonale si de comunicare bune
 • Capacitatea de organizare eficientă a activității și de respectare a instrucțiunilor scrise și verbale
 • Echilibru și stăpânire de sine
 • Corectitudine
 • Atenție la detalii
 • Bune abilități de comunicare verbala si scrisa;
 • Capacitatea de a asigura continuitate fluxului normal de lucru in ciuda întreruperilor si a solicitărilor simultane si multiple;
 • Capacitatea de a lua decizii și de a reacționa rapid și eficient când apar probleme;
 • Capacitatea de a avea o privire de ansamblu si de anticipare a potențialelor probleme;
 • Atitudine deschisa si dorința de dezvoltare;
 • Lucru in echipa
 • Gestionarea eficienta a situațiilor de criza.
 
 

 

 

La BTDConstruct & Ambient, echipa este motorul din spatele oricărui proiect. Avem permanent în minte destinația finală a fiecărei construcții și ne ghidăm după un principiu simplu: construim pentru oameni. Toți colegii noștri au parte de tot respectul și de beneficiile potrivite rolurilor lor de super-profesioniști.

Descrierea rolului:

Partea a echipei de executie a proiectului, este responsabil pentru intocmirea la timp si in mod eficient si corect a listelor de cantitati si fisele materialelor necesare pentru executarea, conform planului constructiei, a proiectului de constructie. Asigura pregătirea derulării proiectului alocat, impreuna cu echipa de proiect. Asigura revizuirea permanenta si a listelor de cantitati si fiselor de materiale in functie de modificarile agreate si aprobate in proiect.

Responsabilități:

 • Analizează, din perspectiva materialelor si a cantitatilor necesare, proiectul alocat.
 • Realizează antemăsurătorile lucrărilor si cantitatilor de materiale ce fac parte din scopul lucrărilor.
 • Pregateste si urmareste fisele limita aprobate.
 • Întocmește lunar atașamentele in baza măsurătorilor efectuate împreuna cu șeful de șantier si verifica săptămânal in șantier stadiile executate fizic.
 • Realizează comparativul lucrărilor măsurate cu cele cuprinse in jurnalul de șantier, necesarele de materiale si rapoartele de lucru.
 • Analizează actualizările de proiect (revizii ale planurilor sau dispoziții de șantier) venite din partea proiectantului sau beneficiarului si transmite către Project Manager si Managerul de departament in forma centralizata modificările survenite.
 • Verifica rapoartele de lucru întocmite de șeful de șantier in baza antemăsurătorilor efectuate, confruntând fisa limita aprobată.
 • Asigura la nivel de punct de lucru evidenta documentelor si a rapoartelor de lucru (măsurători, fise limita, atașamente, etc);
 • Sesizează si analizează diferențele care apar intre fisele limita si măsurători.
 • Analizează si asigura concordanta dintre prevederile devizelor-oferta si actualizarea documentației (suplimentarea sau diminuarea cantităților de materiale necesare lucrarilor pe baza dispozițiilor scrise ale Beneficiarului sau proiectantului).
 • Respecta documentele de sistem calitate aplicabile.
 • Răspunde de veridicitatea actelor si datelor din documentele pe care le emite si le semnează.
 • Răspunde administrativ si disciplinar atât pentru lucrările întocmite, cat si pentru termenele de predare ale acestora.
 • Are obligația de a urmări permanent actele normative in vigoare si de a le aplica întocmai.

Cerințele postului:

 • Studii tehnice de specialitate – construcții
 • Experiență în domeniul construcțiilor de minimum 1 an – de preferat;
 • Cunoștințe despre tehnologii de execuție;
 • Cunoștințe solide de utilizare MS Office, Outlook.
 • Abilități organizatorice si capacitatea de planificare;
 • Abilități interpersonale si de comunicare bune
 • Capacitatea de organizare eficientă a activității și de respectare a instrucțiunilor scrise și verbale
 • Echilibru și stăpânire de sine
 • Corectitudine
 • Atenție la detalii
 • Bune abilități de comunicare verbala si scrisa;
 • Capacitatea de a asigura continuitate fluxului normal de lucru in ciuda întreruperilor si a solicitărilor simultane si multiple;
 • Capacitatea de a lua decizii și de a reacționa rapid și eficient când apar probleme;
 • Capacitatea de a avea o privire de ansamblu si de anticipare a potențialelor probleme;
 • Atitudine deschisa si dorința de dezvoltare;
 • Lucru in echipa
 • Gestionarea eficienta a situațiilor de criza.

 

APLICĂ ÎN CONTINUARE!

 
 

 

 

Click or drag a file to this area to upload.
*Atenție! Puteți încărca doar fișiere PDF, DOC, DOCX, JPG cu dimensiunea maximă de 5 MB.