La BTDConstruct & Ambient echipa este motorul din spatele oricărui proiect. Avem permanent în minte destinația finală a fiecărei construcții și ne ghidăm după un principiu simplu: construim pentru oameni. Toți colegii noștri au parte de tot respectul și de beneficiile potrivite rolurilor lor de super-profesioniști.

APLICĂ ÎN CONTINUARE!

Click or drag a file to this area to upload.
*Atenție! Puteți încărca doar fișiere PDF, DOC, DOCX, JPG cu dimensiunea maximă de 5 MB.

Responsabilitățile rolului:

 • Organizează dezvoltarea si implementarea proceselor tehnologice, justificate din punct de vedere economic, de economisire a resursei folosite in execuția proceselor tehnologice de construcții
 • Calculează si normează capacitățile de producție si gradul de utilizare a utilajelor si echipamentelor folosite in desfășurarea activităților din șantiere
 • Monitorizează si evaluează intensitatea muncii planificate ca rezultat al normelor si proiectării tehnologiilor de execuție cu respectarea standardelor aferente activităților monitorizate
 • Participa la lucrări pentru a determina gama de parametrii măsurați si standardele de măsurare, cu scopul de a îmbunătăți metodele de control si creștere a calității produselor rezultate si modului de aplicare a tehnologiilor de execuție
 • Elaborează din stadiul de ofertare modele de tehnologii, apreciază standarde de producție, precum se implica in găsirea variantelor de raționalizare a materialelor si a timpului consumat pentru activitățile planificate
 • Își însușește documentația de ofertare, normează cantitățile de materiale folosite, stabilește echipamentele si utilajele necesare modului de execuție
 • Determina consumurile specifice in funcție de materialul ales, calitatea manoperei, tehnologiile de execuție, timpul calendaristic in care se executa lucrarea
 • Elaborează norme interne ce stabilesc condițiile tehnice de execuție , pe grupe de activități si produse utilizate (norme de material, norme de manopera NLL- norma de lucru locala, norme de utilizare utilaje si echipamente, etc)
 • Elaborează tehnologiile de execuție prin folosirea cat mai eficienta a metodelor de munca si a celorlalte resurse (utilaje, echipamente, utilități) in funcție de producția planificata
 • Centralizează si analizează informații cu privire la modul de îndeplinire a normei de munca

Profilul candidatului:

 • Studii universitare de specialitate – Construcții – finalizate
 • Experiență in construcții minim 5 ani
 • Experiență pe un rol similar – minim 2 ani
 • Abilități utilizare PC – MS Office
 • Abilități de lucru in AutoCad
 • Atenție la detalii
 • Organizare si planificare
 • Lucru in echipa

Cunoștințe necesare:

 • Materiale, normative si metodologii de pregătire tehnologică a producției in construcții; tehnologia de producție a activităților de construcții
 • Proceduri si metode de planificare a pregătirii tehnologice a producției in construcții
 • Cerințe tehnice pentru materii prime, materiale si produse finite rezultate in construcții
 • Tehnologii de construcții actuale; este la zi cu tehnologii noi in construcții
 • Metode pentru determinarea eficientei economice a introducerii de echipamente (utilaje) si tehnologii noi, organizarea muncii si propuneri de raționalizare
 • Fundamentele economiei, organizarea producției, forței de munca si a managementului
 • Cunoașterea legislației de mediu, protecției la incendiu, securitate si sănătate in munca

La BTDConstruct & Ambient, echipa este motorul din spatele oricărui proiect. Avem permanent în minte destinația finală a fiecărei construcții și ne ghidăm după un principiu simplu: construim pentru oameni. Toți colegii noștri au parte de tot respectul și de beneficiile potrivite rolurilor lor de super-profesioniști.

Responsabilitățile rolului:

 • Organizează dezvoltarea si implementarea proceselor tehnologice, justificate din punct de vedere economic, de economisire a resursei folosite in execuția proceselor tehnologice de construcții
 • Calculează si normează capacitățile de producție si gradul de utilizare a utilajelor si echipamentelor folosite in desfășurarea activităților din șantiere
 • Monitorizează si evaluează intensitatea muncii planificate ca rezultat al normelor si proiectării tehnologiilor de execuție cu respectarea standardelor aferente activităților monitorizate
 • Participa la lucrări pentru a determina gama de parametrii măsurați si standardele de măsurare, cu scopul de a îmbunătăți metodele de control si creștere a calității produselor rezultate si modului de aplicare a tehnologiilor de execuție
 • Elaborează din stadiul de ofertare modele de tehnologii, apreciază standarde de producție, precum se implica in găsirea variantelor de raționalizare a materialelor si a timpului consumat pentru activitățile planificate
 • Își însușește documentația de ofertare, normează cantitățile de materiale folosite, stabilește echipamentele si utilajele necesare modului de execuție
 • Determina consumurile specifice in funcție de materialul ales, calitatea manoperei, tehnologiile de execuție, timpul calendaristic in care se executa lucrarea
 • Elaborează norme interne ce stabilesc condițiile tehnice de execuție , pe grupe de activități si produse utilizate (norme de material, norme de manopera NLL- norma de lucru locala, norme de utilizare utilaje si echipamente, etc)
 • Elaborează tehnologiile de execuție prin folosirea cat mai eficienta a metodelor de munca si a celorlalte resurse (utilaje, echipamente, utilități) in funcție de producția planificata
 • Centralizează si analizează informații cu privire la modul de îndeplinire a normei de munca

 

Profilul candidatului:

 • Studii universitare de specialitate – Construcții – finalizate
 • Experiență in construcții minim 5 ani
 • Experiență pe un rol similar – minim 2 ani
 • Abilități utilizare PC – MS Office
 • Abilități de lucru in AutoCad
 • Atenție la detalii
 • Organizare si planificare
 • Lucru in echipa

Cunoștințe necesare:

 • Materiale, normative si metodologii de pregătire tehnologică a producției in construcții; tehnologia de producție a activităților de construcții
 • Proceduri si metode de planificare a pregătirii tehnologice a producției in construcții
 • Cerințe tehnice pentru materii prime, materiale si produse finite rezultate in construcții
 • Tehnologii de construcții actuale; este la zi cu tehnologii noi in construcții
 • Metode pentru determinarea eficientei economice a introducerii de echipamente (utilaje) si tehnologii noi, organizarea muncii si propuneri de raționalizare
 • Fundamentele economiei, organizarea producției, forței de munca si a managementului
 • Cunoașterea legislației de mediu, protecției la incendiu, securitate si sănătate in munca

 

APLICĂ ÎN CONTINUARE!

Click or drag a file to this area to upload.
*Atenție! Puteți încărca doar fișiere PDF, DOC, DOCX, JPG cu dimensiunea maximă de 5 MB.