La BTDConstruct & Ambient echipa este motorul din spatele oricărui proiect. Avem permanent în minte destinația finală a fiecărei construcții și ne ghidăm după un principiu simplu: construim pentru oameni. Toți colegii noștri au parte de tot respectul și de beneficiile potrivite rolurilor lor de super-profesioniști.

APLICĂ ÎN CONTINUARE!

Click or drag a file to this area to upload.
*Atenție! Puteți încărca doar fișiere PDF, DOC, DOCX, JPG cu dimensiunea maximă de 5 MB.

Responsabilitati:

 • Întocmirea la timp si in mod eficient a rapoartelor privind cantitățile de lucrări. Asigura pregătirea derulării proiectului alocat. Asigura întocmirea la timp si de calitate a ofertelor tehnico-economice, a bugetului si a situațiilor de lucrări, in corelare cu activitatea din șantier.
 • Analizează din perspectiva bugetului proiectul alocat.
 • Realizează antemăsurătorile lucrărilor ce fac parte din scopul lucrărilor.
 • Întocmește centralizatorul antemăsurătorilor, precum si un raport comparativ intre
  cantitățile de lucrări măsurate si cantitățile de lucrări anexa la contract
 • Întocmește lunar atașamentele in baza măsurătorilor efectuate împreuna cu șeful de
  șantier si verifica săptămânal in șantier stadiile executate fizic.
 • Realizează comparativul lucrărilor măsurate cu cele cuprinse in jurnalul de șantier,
  necesarele de materiale si rapoartele de lucru.
 • Analizează actualizările de proiect (revizii ale planurilor sau dispoziții de șantier) venite
  din partea proiectantului sau beneficiarului si transmite către Project Manager si
  Managerul de departament in forma centralizata modificările survenite.
 • Verifica rapoartele de lucru întocmite de șeful de șantier in baza antemăsurătorilor
  efectuate, confruntând fisa limita aprobată.
 • Reface calculul cantităților de lucrări acolo unde apar diferențe intre valorile înscrise in
  devize si cele înscrise in rapoartele de lucru;
 • Asigura la nivel de punct de lucru evidenta documentelor si a rapoartelor de lucru
  (măsurători, atașamente, devize, etc);
 • Sesizează si analizează diferențele care apar intre devize si măsurători.
 • Întocmește un centralizator al tuturor activităților de manopera, urmărind activitățile menționate in buget si îl transmite lunar către Project Manager si către Managerul de departament.
 • Întocmește situațiile financiare ale subantreprenorilor de specialitate si le transmite lunar către Project Manager si către Managerul de departament.
 • Pe baza devizului-oferta si a centralizatoarelor, realizează stadiul fizic al lucrărilor.
 • Analizează proiectul de contract împreuna cu Managerul de departament si Project
  Managerul desemnat si deschide Fisa de analiza proiect oferta/ contract/ comanda/ act adițional pe care o transmite pentru analiza, împreuna cu documentele de baza (oferta, contract, etc.), compartimentelor interesate.
 • Verifica si avizează rapoartele de lucrări ale prestatorilor de manopera si subantreprenorilor de specialitate.
 • Analizează si asigura concordanta dintre prevederile devizelor-oferta si actualizarea
  documentației (suplimentarea sau diminuarea cantităților de lucrări pe baza dispozițiilor scrise ale Beneficiarului sau proiectantului).
 • Întocmește, avizează si transmite către Beneficiar situația de lucrări conform cerințelor specificate in contractul cu beneficiarul.
 • Transmite acceptul Beneficiarului asupra situației de lucrări către Departamentul
  Financiar in vederea emiterii facturii către Beneficiar.
 • Întocmește raportul de postcalcul pentru proiectele de care este responsabil si îl
  transmite către Departamentul Financiar.
 • Verifica si avizează situațiile de lucrări ale subantreprenorilor de specialitate, verifica
  facturile subantreprenorilor si întocmește si/sau completează fisa de analiza a
  subantreprenorului.
 • Transmite către Project Manager si Managerul de departament valoarea producției realizate pentru proiectele de care este responsabil.
 • Are obligația de a urmări permanent actele normative in vigoare si de a le aplica
  întocmai.

Cerințele postului:
Studii:

 • Studii tehnice de specialitate – construcții;
 • Cunoștințe despre tehnologii de execuție;
 • Cunoașterea unui program de devize;
 • Cunoștințe solide de utilizare MS Office, Outlook.

Experienta:

 • Experiență în domeniul construcțiilor de minimum 1 an – de preferat;

Profil candidat:

 • Abilități organizatorice si capacitatea de planificare;
 • Abilități interpersonale si de comunicare bune;
 • Capacitatea de organizare eficientă a activității și de respectare a instrucțiunilor scrise și verbale;
 • Echilibru și stăpânire de sine;
 • Corectitudine;
 • Atenție la detalii;
 • Bune abilități de comunicare verbala si scrisa;
 • Atitudine deschisa si dorința de dezvoltare;
 • Lucru in echipa;
 • Gestionarea eficienta a situațiilor de criza

La BTDConstruct & Ambient, echipa este motorul din spatele oricărui proiect. Avem permanent în minte destinația finală a fiecărei construcții și ne ghidăm după un principiu simplu: construim pentru oameni. Toți colegii noștri au parte de tot respectul și de beneficiile potrivite rolurilor lor de super-profesioniști.

Responsabilitati:

 • Întocmirea la timp si in mod eficient a rapoartelor privind cantitățile de lucrări. Asigura pregătirea derulării proiectului alocat. Asigura întocmirea la timp si de calitate a ofertelor tehnico-economice, a bugetului si a situațiilor de lucrări, in corelare cu activitatea din șantier.
 • Analizează din perspectiva bugetului proiectul alocat.
 • Realizează antemăsurătorile lucrărilor ce fac parte din scopul lucrărilor.
 • Întocmește centralizatorul antemăsurătorilor, precum si un raport comparativ intre
  cantitățile de lucrări măsurate si cantitățile de lucrări anexa la contract
 • Întocmește lunar atașamentele in baza măsurătorilor efectuate împreuna cu șeful de
  șantier si verifica săptămânal in șantier stadiile executate fizic.
 • Realizează comparativul lucrărilor măsurate cu cele cuprinse in jurnalul de șantier,
  necesarele de materiale si rapoartele de lucru.
 • Analizează actualizările de proiect (revizii ale planurilor sau dispoziții de șantier) venite
  din partea proiectantului sau beneficiarului si transmite către Project Manager si
  Managerul de departament in forma centralizata modificările survenite.
 • Verifica rapoartele de lucru întocmite de șeful de șantier in baza antemăsurătorilor
  efectuate, confruntând fisa limita aprobată.
 • Reface calculul cantităților de lucrări acolo unde apar diferențe intre valorile înscrise in
  devize si cele înscrise in rapoartele de lucru;
 • Asigura la nivel de punct de lucru evidenta documentelor si a rapoartelor de lucru
  (măsurători, atașamente, devize, etc);
 • Sesizează si analizează diferențele care apar intre devize si măsurători.
 • Întocmește un centralizator al tuturor activităților de manopera, urmărind activitățile menționate in buget si îl transmite lunar către Project Manager si către Managerul de departament.
 • Întocmește situațiile financiare ale subantreprenorilor de specialitate si le transmite lunar către Project Manager si către Managerul de departament.
 • Pe baza devizului-oferta si a centralizatoarelor, realizează stadiul fizic al lucrărilor.
 • Analizează proiectul de contract împreuna cu Managerul de departament si Project
  Managerul desemnat si deschide Fisa de analiza proiect oferta/ contract/ comanda/ act adițional pe care o transmite pentru analiza, împreuna cu documentele de baza (oferta, contract, etc.), compartimentelor interesate.
 • Verifica si avizează rapoartele de lucrări ale prestatorilor de manopera si subantreprenorilor de specialitate.
 • Analizează si asigura concordanta dintre prevederile devizelor-oferta si actualizarea
  documentației (suplimentarea sau diminuarea cantităților de lucrări pe baza dispozițiilor scrise ale Beneficiarului sau proiectantului).
 • Întocmește, avizează si transmite către Beneficiar situația de lucrări conform cerințelor specificate in contractul cu beneficiarul.
 • Transmite acceptul Beneficiarului asupra situației de lucrări către Departamentul
  Financiar in vederea emiterii facturii către Beneficiar.
 • Întocmește raportul de postcalcul pentru proiectele de care este responsabil si îl
  transmite către Departamentul Financiar.
 • Verifica si avizează situațiile de lucrări ale subantreprenorilor de specialitate, verifica
  facturile subantreprenorilor si întocmește si/sau completează fisa de analiza a
  subantreprenorului.
 • Transmite către Project Manager si Managerul de departament valoarea producției realizate pentru proiectele de care este responsabil.
 • Are obligația de a urmări permanent actele normative in vigoare si de a le aplica
  întocmai.

Cerințele postului:
Studii:

 • Studii tehnice de specialitate – construcții;
 • Cunoștințe despre tehnologii de execuție;
 • Cunoașterea unui program de devize;
 • Cunoștințe solide de utilizare MS Office, Outlook.

Experienta:

 • Experiență în domeniul construcțiilor de minimum 1 an – de preferat;

Profil candidat:

 • Abilități organizatorice si capacitatea de planificare;
 • Abilități interpersonale si de comunicare bune;
 • Capacitatea de organizare eficientă a activității și de respectare a instrucțiunilor scrise și verbale;
 • Echilibru și stăpânire de sine;
 • Corectitudine;
 • Atenție la detalii;
 • Bune abilități de comunicare verbala si scrisa;
 • Atitudine deschisa si dorința de dezvoltare;
 • Lucru in echipa;
 • Gestionarea eficienta a situațiilor de criza

 

APLICĂ ÎN CONTINUARE!

Click or drag a file to this area to upload.
*Atenție! Puteți încărca doar fișiere PDF, DOC, DOCX, JPG cu dimensiunea maximă de 5 MB.